ทำไมต้องเป็นเรา

ทำไมต้องเป็นเรา
ทุกคำถาม มักมีคำตอบเสมอ
เเชร์ (Share)

ทำไมต้องเป็นเรา ?

ทุกคำถามมักมีคำตอบเสมอ บางทีหนึ่งคำถามก็อาจจะมีหลายคำตอบ หรือบางคำถามผู้ตั้งคำถามเองอาจเป็นผู้ให้คำตอบได้ดีที่สุด แต่สำหรับคำถามที่ ..ไม่เคยมีคำตอบ สิ่งนั้นจริงๆ แล้ว มันไม่ใช่คำถาม ..แต่ ..มันเป็นเช่นนั้นเอง   

คำถามที่มีคำตอบเพื่อคลายสงสัยหรือช่วยในการแก้ปัญหาและทำให้เกิดประโยขน์ก็จะเป็นคำถามในเชิงเหตุผล ที่จะมีคำตอบในเชิงตรรกะ มีข้อบ่งชี้ชัด และมีข้อพิสูจน์ประกอบหรืออาจจะอยู่ในตัวของคำตอบเอง พวกเราก็คุ้นชินและมักจะถามคำถามในลักษณะนี้เสมอ คือเป็นผู้ตั้งคำถามแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มจำความได้ จนเข้าสู่ช่วงวัยเรียนและต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่ที่เป็นช่วงของการทำงานและการใช้ชีวิตแบบรับผิดชอบ เป็นคำถามที่ใช้ “ความรู้” ในการตอบ จนอยู่มาวันหนึ่งเราจึงเริ่มรู้ว่ามีอีกหลายคำถามที่ไม่สามารถใช้ ”ความรู้” ในการตอบ แต่ต้องใช้ “ความรู้สึก” ในการตอบ เป็นคำตอบที่ไม่เกี่ยวกับเหตุผลแต่เป็นเรื่องของความสุขความพอใจของตัวเราเองหรือคนรอบข้างที่เรารัก สิ่งที่เป็นความสุขความพอใจก็ต้องใช้ความรู้สึกและใจในการตอบ ไม่ใช่เหตุผล

คำถามบางคำถามก็เป็นคำถามที่ผู้ถามเองจะรู้คำตอบดีที่สุด ผู้ถูกถามเองก็ไม่ควรไปตอบแทนเพราะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์หรือเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ถาม สิ่งที่ผู้ถูกถามทำได้คือให้คำปรึกษาและแนะนำด้วยเจตนาดีจากมุมมองของผู้ถูกถามเอง ซึ่งเป็นความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่ใช่คำตอบ

“ ทำไม..ต้องเป็นเรา ..? ”

ทุกคำถามมักมีคำตอบเสมอ แต่สำหรับคำถามที่…ไม่เคยมีคำตอบ สิ่งนั้นจริงๆ แล้ว มันไม่ใช่คำถาม..แต่..มันเป็นเช่นนั้นเอง  

ปล่อยวาง ทำไมต้องเป็นเรา
รู้จักปล่อยรู้จักวาง วางไว้ตรงนั้นเลย

ในบางครั้งเราอาจได้เจอกับสถานการณ์หรือบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักน่าพอใจและไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขอะไรได้ อยากให้เรา ..ยอมรับ ..ว่ามันเกิดขึ้นแล้วและ ..มันเป็นเช่นนั้นเอง สิ่งที่เราทำได้คือการหาข้อดีจากมันเพื่อสร้างคุณค่าและความสุขจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้น บางทีมันอาจเป็นบททดสอบ เครื่องเตือนสติเตือนใจไม่ให้เราประมาทในวันข้างหน้า หรือมันอาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้พบเจอกับสิ่งที่ดีกว่า ใช่กว่า มีความสุขกว่า และเหมาะสมสำหรับชีวิตเรามากกว่าก็ได้ เพียงแต่แค่เวลานั้นมันยังมาไม่ถึง มันอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่พาเราเข้าไปสู่ทิศทางและเส้นทางที่ดีกว่า

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มันเพิ่งเกิดขึ้นและเรายังทำใจยอมรับกับมันไม่ได้ ก็ควรที่จะรู้จักปล่อยรู้จักวาง ให้วางไว้ตรงนั้นเลย อย่าไปถือหรือแบกมันไว้ให้หนักเปล่าๆ ดูอย่างก้อนหินที่มีขนาดใหญ่ เราเองก็ไม่เคยอยากจะยกอยากจะแบกเอาไว้เพราะมันหนัก ใจเราเองก็เหมือนกัน สิ่งที่ไม่ควรไปแบกให้หนักใจทุกข์ใจก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้น อยากให้วางให้ลงแล้วปลงให้ได้เพื่อความสุขความสบายใจของตัวเราเอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความไม่พอใจให้กับเรามันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็ให้มันเป็นครั้งเดียวแบบที่มันเป็นแล้วปล่อยให้มันผ่านไป การทำให้มันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ครั้งที่สาม หรือครั้งต่อๆไป ด้วยการนำมันกลับมาคิดแล้วคิดอีกหรือคิดวกวนกลับไปกลับมา มันเหมือนเป็นการซ้ำเติมตัวเอง อย่าซ้ำเติมตัวเองแต่ให้หันกลับมารักตัวเองด้วยการปล่อยวางและพยายามหาข้อดีจากสิ่งที่เกิดขึ้น

อย่าไปเสียเวลาพยายามหาคำตอบกับคำถามที่ไม่เคยมีคำตอบ แค่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วและ ..มันเป็นเช่นนั้นเอง ใช้ชีวิตต่อให้มีความสุขกับสิ่งที่มีและกำลังเป็นอยู่ ..แล้วสุดท้ายมันก็จะผ่านไปครับ

.

เป็นกำลังใจให้ครับ

-อนัตตา-

.

ร้านหนังสือ [BOOKSHOPS]

.

กดปุ่มเพื่อติดตาม

(Click to follow)


เเชร์ (Share)

<Reference list is on ABOUT US page>