พัฒนาตัวเอง ด้วยนิสัย 7 อย่าง

พัฒนาตัวเอง
เปลี่ยนไปเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม
เเชร์ (Share)

พัฒนาตัวเอง ด้วยนิสัย 7 อย่าง

การพยายามพัฒนาตัวเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม ถือเป็นก้าวแรกของคนที่ประสบความสำเร็จ และมีความสุขในชีวิต

การพัฒนาตัวเองเริ่มจากการปรับมุมมอง หรือการมีกรอบความคิดที่ถูกต้อง ซึ่งหมายถึงการที่เรามองเห็น ตีความ และตัดสินสิ่งต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริง และสอดคล้องกับวิถีของธรรมชาติ และจากจุดนั้น เราสามารถที่จะสร้างอุปนิสัยดีๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

อุปนิสัยที่ดีทั้ง 7 ประการที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือของ สตีเฟน อาร์. โคว์วีย์ (Stephen Richards Covey) คืออุปนิสัยที่จะเอื้อให้เราเข้าถึงไอเดียดีๆ รู้จักการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน มองเห็นโอกาสได้กว้าง และมากกว่าที่เคยเป็น

1. ทำในเชิงรุก

การทำในเชิงรุกคือ การเป็นผู้ริเริ่มในการกำหนดชีวิตของตัวเราเอง มีแบบแผน และพิจารณาไว้ก่อน ไม่ใช่ลงมือทำเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม หรือเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดหมายมาก่อน

ให้วาดวงกลมขึ้นมาหนึ่งวง ข้างในวงกลมให้เขียนสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ และนอกวงกลม คือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้

ถ้ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดขึ้นสักอย่าง เช่น การที่มีคนพูดไม่ดี หรือทำไม่ดีกับเรา คนส่วนใหญ่อาจจะพูดว่า ฉันทำอะไรผิดเนี่ย ฉันเป็นคนโชคร้าย ทำไมต้องเป็นฉัน(เรา).?  ..นั่นเป็นการให้ความสนใจ เเละใช้เวลาไปกับสิ่งที่อยู่นอกวงกลม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำอะไร หรือควบคุมอะไรไม่ได้

คนที่คิดและทำในเชิงรุก จะพูดว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้น..เราลองมาทำอย่างนี้ดู” หรือ “ไหนลองหาวิธีแก้ปัญหากัน” นั่นคือ การมองสิ่งที่อยู่ในวงกลม ซึ่งคือสิ่งที่เราสามารถควบคุม และพอจะทำอะไรได้

สร้างนิสัยในเชิงรุก ด้วยการคิด มุ่งเน้น และทำในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ แทนการพร่ำบ่น ตีโพยตีพาย หรือเสียเวลาไปคิดในเรื่องที่ผ่านไปแล้ว และไม่สามารถควบคุมได้

พัฒนาตัวเอง ทำในสิ่งที่ควบคุมได้
มุ่งเน้นเเละทำในสิ่งที่ควบคุมได้

2. วาดภาพแห่งความสำเร็จ

มองเห็นภาพความสำเร็จ หรือภาพสุดท้ายที่เราต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัว ไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะลงมือเริ่มทำอะไรลงไป

จากนั้นให้นึกย้อนหลังกลับมาว่า เราต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะวางแผน รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการที่จะทำให้ภาพสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นจริง แล้วทำตัวเองให้สอดคล้อง โดยไม่ไขว้เขวไปไหน ซึ่งเปรียบเสมือน การมีแผนที่และเข็มทิศ ให้เราเดินในเส้นทางที่ถูกต้องสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

3. เน้นทำเรื่องสำคัญที่ไม่ด่วน

เรื่องต่างๆในชีวิต จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ

  • เรื่องสำคัญ+เร่งด่วน  เช่น เหตุการณ์วิกฤต
  • เรื่องสำคัญ+ไม่ด่วน เช่น การสร้างความสัมพันธ์ การวางแผน
  • เรื่องไม่สำคัญ+ด่วน เช่น เสียงโทรศัพท์เรียกเข้าขณะที่กำลังประชุม
  • เรื่องไม่สำคัญ+ไม่ด่วน  เช่น เรื่องจุกจิก เรื่องหยุมหยิม เเละการซุบซิบนินทา

ให้ทำเรื่องสำคัญก่อนเสมอ เพราะเรื่องไม่สำคัญรอได้ หรืออาจให้คนอื่นทำแทน เเละบางทีอาจไม่ต้องทำอะไรก็ได้

สิ่งสำคัญคือให้เน้นทำ “เรื่องสำคัญ+ไม่ด่วน”  เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนด ความสุข และความสำเร็จของเรา ทั้งในระยะกลาง และระยะยาว ถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ก่อน เราจะเจอปัญหาเกี่ยวกับ “เรื่องสำคัญ+เร่งด่วน” น้อยลงด้วย

4. คิดแบบ WIN-WIN

คิดแบบ WIN-WIN คือ ให้ทั้งเราและผู้คนที่เราเกี่ยวข้องด้วย ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแบบเท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน ถึงแม้ว่าในบางครั้ง อาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบก่อน แต่ในระยะกลาง และระยะยาวถ้าได้ดำเนินตามแผนการทั้งหมดแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน

5. เข้าใจผู้อื่น

การที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้นั้น จะต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างพยายามทำความเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจเขา เราก็จะรู้ว่าเขาคิดอย่างไร มีพื้นฐานอย่างไร เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ต่อมาเราจะพูดเพื่อให้เขาเข้าใจในส่วนของเราก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้น

การที่เราจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังสื่ออะไร เราต้องฟังอารมณ์และความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ด้วย

ถ้าอยากให้เขาเปิดใจรับฟัง และเข้าใจเรา เราต้องเป็นฝ่ายเริ่มที่จะทำความเข้าใจเขาอย่างถ่องแท้ก่อน

6. ประสานข้อดี

เมื่อใดก็ตาม ที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น เราควรยอมรับในความแตกต่างของเขา และมองความแตกต่างเหล่านั้นในทางที่เป็นประโยชน์ หาข้อดีหรือจุดแข็ง จากความแตกต่างของผู้อื่น เพื่อมาประสานกับข้อดีของเรา โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ด้วยกันเพื่อทำให้งานต่างๆ คืบหน้า และลุล่วงในที่สุด

การที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เราต้องเป็นคนใจกว้าง มองว่าการสนทนาเป็นเรื่องของการผจญภัยที่สนุก ไม่มีอะไรได้ดั่งใจทุกอย่าง เป็นเรื่องท้าทายที่น่าเรียนรู้ ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นเป็น และพยายามสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน

7. ดูแลตัวเองอยู่เสมอ

การที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนั้น เราต้องรู้จัก รักตัวเองอย่างถูกต้อง และดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ในทั้ง 4 ด้าน

  • ด้านร่างกาย: ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยขน์ และพยายามไม่เครียด
  • ด้านปัญญา: เข้าถึงความรู้ วิธีการ และมุมมองใหม่ๆ เช่น การอ่านหนังสือ การเข้าร่วมสัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • ด้านจิตใจ: ฝึกทำสมาธิ อยู่กับปัจจุบัน และไม่คิดฟุ้งซ่าน
  • ด้านอารมณ์และสังคม: รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง และเข้าใจผู้อื่น เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะกับ บุคคลในครอบครัว 

อุปนิสัยที่ 7 ซึ่งเป็นอุปนิสัยสุดท้ายนี้ มีความสำคัญมาก และเป็นพื้นฐานของทุกอย่าง ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ และความสุขในชีวิต

.

.

เนื้อหาเพิ่มเติมและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

.

ร้านหนังสือ [BOOKSHOPS]

.

.

กดปุ่มเพื่อติดตาม

(Click to follow)


เเชร์ (Share)

<Reference list is on ABOUT US page>