ความเป็นเลิศ

ความเป็นเลิศ
มุ่งสู่ศักยภาพสูงสุดที่เรามี
เเชร์ (Share)

ความเป็นเลิศ เกิดขึ้นได้จาก.. การพัฒนาตนเอง

ความเป็นเลิศ ของแต่ละคนและตัวเราเองนั้นเกิดจาก การพัฒนาตนเอง อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะไปให้ถึงศักยภาพสูงสุดที่เราแต่ละคนมี  

และในการที่เราจะค้นพบศักยภาพสูงสุดได้นั้น เราต้องรู้จักแกะกล่องของขวัญ 3 กล่องที่เรามี ซึ่งเป็น ‘กล่องของขวัญ’ ที่เราแต่ละคนได้รับมาตั้งแต่เกิด

ของขวัญกล่องที่ 1 – เสรีภาพในการเลือก

เราไม่ได้เป็น ผลผลิต เเละผลพวงจากอดีต หรือพันธุกรรมของเราเสมอไป เราทุกคนยังคงมีสิทธิ์ ‘เลือกที่จะตอบสนอง’ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เสมอถ้าเราต้องการ เราไม่จำเป็นต้องรับ ‘ผล’ ที่ไม่น่าพอใจของการที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา แม้ว่าคนๆ นั้นจะมีอิทธิพลมากเพียงใด

ในทุกสิ่งทุกอย่าง และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เรายังคงมีทางเลือกที่จะตอบสนองเสมอ เลือกตอบสนองในทางที่ดี ที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเอง

หากเราได้ยกปัจจุบันของเราให้กับอดีตไปแล้ว เราไม่จำเป็นต้องยกอนาคตของเราให้กับอดีต เพื่อมาครอบงำเราอีก เพราะเรามีเสรีภาพในการเลือกในทุกนาทีที่เราต้องการ

ของขวัญกล่องที่ 2 – กฎแห่งธรรมชาติ

กฎธรรมชาติคือสิ่งที่เป็นสากล ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ก้าวข้ามผ่านกาลเวลา และไม่เคยล้าสมัย

ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความพากเพียร ความอดทน ความจริงใจ ความกตัญญู และหลักการที่ดีอื่นๆ เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถรู้สึก และสัมผัสได้ถึงความมีเหตุและผลของมัน ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติ

ดังนั้นเมื่อเรามีสิทธิ์เลือก ให้เลือกในสิ่งที่สอดคล้องกับกฎแห่งธรรมชาติ เลือกสิ่งที่เป็น การพัฒนาตนเอง อย่างแท้จริงและนำไปสู่ความเป็นเลิศ

ความเป็นเลิศ ผ่านกฏธรรมชาติ
ความยุติธรรม หลักการที่สอดคล้องกับกฎเเห่งธรรมชาติ

ของขวัญกล่องที่ 3 – ความเฉลียวฉลาด

ความเฉลียวฉลาดแบบนี้ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า ‘Quotient’ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้ว แต่จะดีมากถ้าสามารถ ฝึกฝน และฟูมฟักให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศ ของขวัญทั้ง 4 ชิ้นในกล่องนี้คือความเฉลียวฉลาดทาง ร่างกาย อารมณ์ ปัญญา และจิตวิญญาณ

ความเฉลียวฉลาดทางกาย (Physical Quotient) :  โดยปกติร่างกายของคนเราจะทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพอยู่แล้ว เช่น การหายใจ การไหลเวียนของเลือด ระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอม รวมไปถึงระบบประสาทเพื่อตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ เราจึงควรที่จะดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่ ต่างๆ ได้ดีอย่างต่อเนื่อง

ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) :  ความสามารถในการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงขณะ ของแต่ละคนจะมีไม่เท่ากัน ต้องอาศัยการฝึกในเรื่องของ ‘สติเเละการรู้สึกตัวแบบละเอียดอ่อน’ เพื่อที่จะไม่ตามอารมณ์ไป เเต่จะรู้จักกาละเทศะ ความเหมาะสม การมีอารมณ์ร่วม และสามารถยอมรับความแตกต่าง เพื่อที่จะสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างประสบความสำเร็จ

ความเฉลียวฉลาดทางปัญญา (Intelligence Quotient) :  ความสามารถที่ติดตัวมาอยู่แล้วในการวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การคิดในเชิงนามธรรม การวาดมโนภาพ เเละความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อสิ่งต่างๆ ก็สามารถฝึกฝนเพื่อเพิ่มเติมได้เช่นกัน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ควรเกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และความเป็นไปของโลกซึ่งไม่เคยหยุดนิ่ง

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Spiritual Quotient) :  เป็นเสียงที่อยู่ลึกๆ ในใจของเราทุกคน เป็นทั้งศูนย์กลาง และเครื่องนำทางให้กับความเฉลียวฉลาดด้านอื่นๆ อีกทั้ง 3 ด้าน เป็นเรื่องของจิตสำนึกที่คอยบอกเราว่า สิ่งใดคือสิ่งที่ผิดและถูก สิ่งใดคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ

การพัฒนาทางจิตวิญญาณ ทำได้โดยการการทบทวนตัวเองบ่อยๆ ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้รู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ เพื่อที่จะมีความสุขกับการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง การศึกษาธรรม ฝึกปฏิบัติธรรม และการยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาจิตวิญญาณได้อย่างมั่นคง

จากการศึกษาพบว่า บุคคลที่มีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยิ่งใหญ่ คือบุคคลที่สามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง ด้วยการเพิ่มพูนความเฉลียวฉลาดทั้ง 4 ด้าน เป็นบุคคลที่สามารถฟันฝ่า ไม่ย่อท้อ และเดินหน้าใน การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง

และสิ่งเหล่านี้จะปรากฎชัดเจนสู่ภายนอก ในรูปของ วิสัยทัศน์ วินัย ไฟในตัว รวมไปถึงมโนธรรม

วิสัยทัศน์คือ สติปัญญาในการมองเห็นสิ่งที่ต้องการ และความเป็นไปได้ ที่สะท้อนความเป็นจริง

วินัยคือ การทุ่มเทด้วยความสม่ำเสมอ เพื่อที่จะทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริงขึ้นมา 

ไฟในตัวคือ พลังที่เกิดจาก ความรู้สึก อารมณ์ และความปรารถนาอันแรงกล้า ซึ่งจะช่วยให้รักษาวินัยไว้ได้ 

มโนธรรมคือ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นแรงผลักดันที่ส่งเสริมให้ทำในสิ่งที่ดี เกื้อกูล และสอดคล้องกับกฎแห่งธรรมชาติ

จะเห็นได้ว่าการมุ่งสู่ศักยภาพสูงสุด ผ่านพลังที่ซ่อนอยู่ภายใน หรือศักยภาพที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยนั้น ต้องอาศัยการแกะกล่องของขวัญทั้ง 3 กล่อง เพื่อที่จะนำของขวัญเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ฝึกฝน และทบทวนเพื่อการพัฒนาตนเอง ไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้

.

.

เนื้อหาเพิ่มเติมและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

.

ร้านหนังสือ [BOOKSHOPS]

.

.

กดปุ่มเพื่อติดตาม

(Click to follow)


เเชร์ (Share)

<Reference list is on ABOUT US page>