ลงทุนอะไรดี.?

เเละควรลงทุนอย่างไรดี

สรุปหนังสือ :
คัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า
The Intelligent Investor

คำแนะนำจากคุณ Benjamin Graham ปรมาจารย์ด้านการลงทุน และเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง ‘The Intelligent Investor’ ซึ่งคุณ Warren Buffett ยกย่องว่าเป็นหนังสือการลงทุนที่ดีที่สุด..!

คนเก่ง เราก็เป็นได้

ยอดมนุษย์ที่เกิดจากคนธรรมดา

สรุปหนังสือ :
ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา mindset

ในขณะที่เราชอบคิดว่า คนเก่ง ผู้ชนะ หรือบุคคลต้นแบบของเรา เป็นยอดมนุษย์ที่เกิดมาแตกต่างจากเรา จริงๆ แล้ว คนเหล่านั้นก็เป็นคนธรรมดาๆ คนหนึ่งเหมือนเรา แต่พวกเขาใช้วิธีการที่แตกต่างจากเราเพื่อพัฒนาตัวเองไปเป็นคนที่ดีกว่าคนทั่วไป ..ที่เรียกกันว่า ‘คนเก่ง’