การลงทุนในหุ้น

ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น

สรุปหนังสือ :
คัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า
The Intelligent Investor

ในขณะที่นักลงทุนหน้าใหม่มักขาดความรู้พื้นฐานบางอย่าง นักลงทุนหน้าเก่าบางส่วนก็มักลืมที่จะใช้ความรู้พื้นฐานที่มี เพราะบรรยากาศและอารมณ์ของตลาดพาไป..!

หาเงิน และรายได้จาก Passive Income

การใช้เงินหรือทรัพย์สินทำงานแทน

สรุปหนังสือ :
พ่อรวยสอนลูก # 2 เงินสี่ด้าน
Rich Dad’s Cashflow Quadrant

สำหรับพวกเราส่วนใหญ่ที่เป็น 95% ของคนบนโลกนี้ที่มีรายได้แบบ ‘Active Income’ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของเจ้าของกิจการ (S) ที่ไม่สามารถพัฒนาไปเป็นรูปแบบของบริษัทขนาดใหญ่ ที่สามารถจ้างผู้อื่นให้มาทำงานแทน หรือคนที่เป็นพนักงานประจำ (E) จึงควรที่จะสร้าง ‘Passive Income’ ควบคู่กันไป เพื่อทำให้เกิด ‘รายได้รวม’ ที่มีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนกว่า