นวัตกรรม ..การคิดเชิงออกแบบ

กระบวนการง่ายๆ ที่เรียกว่า Design Thinking

สรุปหนังสือ :
คู่มือการคิดเชิงออกแบบ
The Design Thinking Playbook

นวัตกรรม มีความสำคัญในแง่ของ ความสามารถที่จะช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้ดียิ่งขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้ และผลักดันให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง นวัตกรรม ที่ดี มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จหลายๆ อย่าง ถูกสร้างผ่านกระบวนการง่ายๆ ที่เรียกว่า Design Thinking