ทุกข์ใจ..ต้องลองใช้เวทมนตร์

เวทมนตร์ที่เรามีอยู่ในตัวเอง

สรุปหนังสือ :
เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ
Into The Magic Shop

ความทุกข์ใจ หมดหวัง หรือท้อแท้นั้น..ทำให้หายไปได้ ถ้ารู้จักใช้เวทมนตร์ที่ทุกคนล้วนมีอยู่ในตัวเอง