การลงทุนในหุ้น

ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น

สรุปหนังสือ :
คัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า
The Intelligent Investor

ในขณะที่นักลงทุนหน้าใหม่มักขาดความรู้พื้นฐานบางอย่าง นักลงทุนหน้าเก่าบางส่วนก็มักลืมที่จะใช้ความรู้พื้นฐานที่มี เพราะบรรยากาศและอารมณ์ของตลาดพาไป..!