ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

เปลี่ยนจากความคิด เป็นการลงมือทำ

สรุปหนังสือ :
อย่าปล่อยให้ใครฆ่าวาฬของคุณ
A Thinker’s Guide To Conquering The Ocean

ไฟที่ลุกโชติช่วง และแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ล้วนเริ่มต้นจากการจุดไฟเล็กๆ ทุกครั้ง..!
ฝันให้ไกล ..ไปให้ถึง ด้วยการจุดเปลวไฟเล็กๆ จากไม้ขีดไฟ ซึ่งคือสิ่งเล็กๆ หรือทรัพยากรที่เราพอมีอยู่ในมือ

ความหมายของชีวิต

ค้นหาและทำให้งอกงามยิ่งขึ้นผ่าน 4 สิ่งสำคัญ

สรุปหนังสือ :
อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมาย
The Power of Meaning

คนส่วนใหญ่จะนึกถึง ‘ความสุข’ ซึ่งเกิดจากความสะดวกสบาย ความสนุก และการได้อยู่กับสิ่งที่น่ารักน่าพอใจ ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่ง จะนึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง และการได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้น ซึ่งหมายถึงการที่พวกเขาได้มี ‘ความหมาย’ บางอย่างในนั้น