ความเครียดและ 6 แนวทางรับมือ

เลิก ทิ้ง หนี ยอมรับ ดึงดัน และตัดสินใจ

สรุปหนังสือ :
ความเครียดเป็นศูนย์

เมื่อต้องเจอกับปัญหา หรือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเครียด เรามีทางเลือก 6 ทางที่จะตอบสนองคือ เลิก ทิ้ง หนี ยอมรับ ดึงดัน และตัดสินใจ