ความสุขอยู่ที่ไหน

ความสุขอยู่ที่ไหน ..ค้นหากันไปไกล แต่อยู่ใกล้แค่เอื้อม

คนส่วนใหญ่มองว่าความสุขนั้นเป็น “ผล” ของการได้มาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าพอใจ หรือความสมปราถนาในสิ่งที่ต้องการ ก็เลยพยายามแสวงหา ”เหตุ” กันใหญ่ แต่แล้วพอได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการแล้ว ความสุขที่ได้มากลับอยู่ได้เพียงไม่นาน จากนั้นก็จะค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ และการแสวงหาครั้งใหม่ก็จะเริ่มขึ้น