ความพยายามอยู่ที่ไหน..

ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

สรุปหนังสือ :
สิ่งที่ต้องมี…เมื่อคุณไม่มีแต้มต่อในชีวิต
GRIT

คนที่ก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จ
มีกุญแจเเห่งความสำเร็จที่ไม่ใช่ พรสวรรค์ ฐานะทางบ้าน และการศึกษา แต่เป็นสิ่งที่เรียบง่าย เเละทรงพลังกว่ามาก..