ปรับตัว ทั่วโลกกับโควิด 19

การเปิดทางสู่โลกใหม่

สรุปหนังสือ :
บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด
Ten Lessons for a Post-Pandemic World

ขณะที่หลายๆ คน สูญเสียโอกาส ต้องเปลี่ยนแผน ต้องคิดใหม่ทำใหม่ แต่ก็มีอีกหลายคนมองว่า นี่คือการเปิดทางสู่โลกใหม่ เพราะเขาเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นในวิกฤตครั้งนี้