พูดไม่เก่ง แต่โดนใจ

สะกดผู้ฟังให้เข้าใจ เเละคล้อยตาม

สรุปหนังสือ :
แค่ใช้คำให้เป็น พูดไม่ต้องเก่ง ก็พลิกสถานการณ์ได้

ถึงแม้ว่าจะเป็นคนพูดไม่เก่ง พูดไม่คล่อง ..แต่เราสามารถเลือกใช้ ‘คำพูด’ และ ‘วิธีการ’ ที่จะช่วยสะกดผู้ฟังให้เข้าใจ มีส่วนร่วม หรือคล้อยตามไปกับเราได้