เกลียดความสงสาร

มอบสิ่งดีๆ ให้กันเพราะคุณค่าที่คู่ควร

สงสาร ที่ให้ นั้นคือทุกข์ อยากได้สุข ที่ใช่ เเละคู่ควร