ความหวัง เป็นสิ่งที่ดีเสมอ

ทำให้มีชีวิตชีวาและความสดใส

สรุปหนังสือ :
เรื่องเล่าต่างฤดู
Different Seasons

ความหวัง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน ความหวังทำให้เราเชื่อว่า วันพรุ่งนี้ยังมีเรื่องดีๆ รออยู่ ทำให้มีชีวิตชีวาและความสดใส

คนเก่ง เราก็เป็นได้

ยอดมนุษย์ที่เกิดจากคนธรรมดา

สรุปหนังสือ :
ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา mindset

ในขณะที่เราชอบคิดว่า คนเก่ง ผู้ชนะ หรือบุคคลต้นแบบของเรา เป็นยอดมนุษย์ที่เกิดมาแตกต่างจากเรา จริงๆ แล้ว คนเหล่านั้นก็เป็นคนธรรมดาๆ คนหนึ่งเหมือนเรา แต่พวกเขาใช้วิธีการที่แตกต่างจากเราเพื่อพัฒนาตัวเองไปเป็นคนที่ดีกว่าคนทั่วไป ..ที่เรียกกันว่า ‘คนเก่ง’

ความสำเร็จ

สร้างได้ด้วย หลักการและเทคนิคที่ถูกต้อง

รู้จักหลักการและเทคนิคที่ถูกต้อง ในการสร้างความสำเร็จ ซึ่งถูกนำมาใช้โดยบุคคลที่ประสบความสำเร็จในมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นักธุรกิจ นักการเมือง นักกีฬา และสาขาอาชีพอื่นๆ