งี่เง่า เเละคน 4 สี

มีคนที่นิสัยไม่เหมือนเราอยู่รอบๆ ตัวเราเสมอ

สรุปหนังสือ :
วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า
SURROUNDED BY IDIOTS

ถ้าสามารถเข้าใจคนทั้ง 4 สี เราจะรู้วิธีเข้าถึงคนทุกแบบได้มากขึ้น สื่อสารเก่งขึ้น และไม่ต้องปวดหัวกับความขัดแย้ง ความไม่ลงตัว และความน่าเอือมระอาอย่างที่เคย