ลงทุนอะไรดี.?

เเละควรลงทุนอย่างไรดี

สรุปหนังสือ :
คัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า
The Intelligent Investor

คำแนะนำจากคุณ Benjamin Graham ปรมาจารย์ด้านการลงทุน และเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง ‘The Intelligent Investor’ ซึ่งคุณ Warren Buffett ยกย่องว่าเป็นหนังสือการลงทุนที่ดีที่สุด..!