ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

เปลี่ยนจากความคิด เป็นการลงมือทำ

สรุปหนังสือ :
อย่าปล่อยให้ใครฆ่าวาฬของคุณ
A Thinker’s Guide To Conquering The Ocean

ไฟที่ลุกโชติช่วง และแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ล้วนเริ่มต้นจากการจุดไฟเล็กๆ ทุกครั้ง..!
ฝันให้ไกล ..ไปให้ถึง ด้วยการจุดเปลวไฟเล็กๆ จากไม้ขีดไฟ ซึ่งคือสิ่งเล็กๆ หรือทรัพยากรที่เราพอมีอยู่ในมือ