นิสัยเล็กๆ ที่ให้ผลยิ่งใหญ่

นิสัยเล็กๆ ที่เรียกว่า Tiny Habits

สรุปหนังสือ :
เปลี่ยนน้อยนิดเพื่อพิชิตทุกเป้า
Tiny Habits

ย่อความใฝ่ฝัน หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ให้เป็นพฤติกรรมย่อยๆ แล้วทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นกิจวัตร ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่