ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

เปลี่ยนจากความคิด เป็นการลงมือทำ

สรุปหนังสือ :
อย่าปล่อยให้ใครฆ่าวาฬของคุณ
A Thinker’s Guide To Conquering The Ocean

ไฟที่ลุกโชติช่วง และแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ล้วนเริ่มต้นจากการจุดไฟเล็กๆ ทุกครั้ง..!
ฝันให้ไกล ..ไปให้ถึง ด้วยการจุดเปลวไฟเล็กๆ จากไม้ขีดไฟ ซึ่งคือสิ่งเล็กๆ หรือทรัพยากรที่เราพอมีอยู่ในมือ

อีโก้ ตัวตน ที่เป็นศัตรู

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับความสำคัญของตัวเอง

สรุปหนังสือ :
ตัวคุณคือศัตรู
EGO IS THE ENEMY

อีโก้ (Ego) หรือ ตัวตน เป็นส่วนหนึ่งของเรา และจะอยู่กับเราเสมอในทุกช่วงเวลาของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นช่วงริเริ่ม รุ่งโรจน์ หรือร่วงหล่น