ชีวิตดีๆ ออกแบบกันได้

เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกชีวิตที่ดีได้

สรุปหนังสือ :
คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking
DESIGNING YOUR LIFE

การออกแบบชีวิตมีลักษณะเหมือนกับการออกแบบสิ่งที่เป็น ‘นวัตกรรม’ คือเราสามารถระบุ (define) ได้ว่าปัญหาคืออะไร แต่เราจะยังไม่มีภาพสุดท้ายว่า อะไรคือคำตอบที่ใช่ที่สุดสำหรับเรา เราต้องสร้างแบบจำลอง (prototype) แล้วปรับไปเรื่อยๆ ทีละนิด จนออกมาเป็นชีวิตในแบบที่เราต้องการ เป็นการออกแบบที่อาศัยหลักการของ ‘Design Thinking’