ปรับตัว ทั่วโลกกับโควิด 19

การเปิดทางสู่โลกใหม่

สรุปหนังสือ :
บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด
Ten Lessons for a Post-Pandemic World

ขณะที่หลายๆ คน สูญเสียโอกาส ต้องเปลี่ยนแผน ต้องคิดใหม่ทำใหม่ แต่ก็มีอีกหลายคนมองว่า นี่คือการเปิดทางสู่โลกใหม่ เพราะเขาเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นในวิกฤตครั้งนี้

ขี้เกียจ แก้ง่ายๆ ด้วย 4 วิธี

ไม่ต้องกังวลใจ ไม่ต้องรู้สึกผิด

สรุปหนังสือ :
สำเร็จได้สไตล์คนขี้เกียจ

ขี้เกียจ เป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย มีสาเหตุมาจากการขาดแรงจูงใจที่มากพอ ในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ลุล่วง
และนี่ ..คือการสร้างแรงจูงใจ 4 วิธีที่จะช่วยทำให้หลุดจากอาการ.. ขี้เกียจ