ทำไปเพื่ออะไร..?

ค้นหาข้อคิดดีๆ ที่อาจเป็นคำตอบ

สรุปหนังสือ :
อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู่

แล้วก็มาถึงวันนึงกับคำถามที่ว่า ทำไปเพื่ออะไร เหนื่อยไปไหม ทำไปทำไม กับข้อคิดดีๆ ที่อาจเป็นคำตอบ