ความหวัง เป็นสิ่งที่ดีเสมอ

ทำให้มีชีวิตชีวาและความสดใส

สรุปหนังสือ :
เรื่องเล่าต่างฤดู
Different Seasons

ความหวัง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน ความหวังทำให้เราเชื่อว่า วันพรุ่งนี้ยังมีเรื่องดีๆ รออยู่ ทำให้มีชีวิตชีวาและความสดใส