เบื่องาน

เบื่องาน อยากเป็นอิสระในการใช้ชีวิต

สรุปหนังสือ :
ทำน้อยแต่รวยมาก
The 4-Hour Workweek

มีคนบางคนทำน้อยแต่ได้มาก บางทีการทำน้อยๆ ก็รู้สึกว่าอยากมากขึ้นด้วยซ้ำไป คนกลุ่มนี้ที่ทำน้อยแล้วได้มาก เขามีวิธีการอย่างไร