อารมณ์ไม่ดี

ไม่รู้ว่าจะอธิบายมันอย่างไร

สรุปหนังสือ :
เท่าทันอารมณ์ก็เข้าใจตนเอง
EMOTIONAL AGILITY

เราอยู่กับตัวเองทุกวัน เราอยู่กับตัวเองตลอดเวลา แต่ในบางครั้งหรือบางเหตุการณ์ เราคงเคยมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเข้าใจตัวเอง ว่าทำไมเราถึงทำหรือพูดออกไปอย่างนั้น