ความเชื่อใจ ต้องใช้เวลา

ความเชื่อใจสร้างจากความจริงใจ

สรุปหนังสือ :
เจ้าชายน้อย The Little Prince

ความเชื่อใจ เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากการกระทำ และความสม่ำเสมอมากกว่าคำพูด
ความเชื่อใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มั่นคง และยืนยาว ทั้งในชีวิตการงาน ความรัก และมิตรภาพที่แน่นแฟ้น