ความหมายของชีวิต

ค้นหาและทำให้งอกงามยิ่งขึ้นผ่าน 4 สิ่งสำคัญ

สรุปหนังสือ :
อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมาย
The Power of Meaning

คนส่วนใหญ่จะนึกถึง ‘ความสุข’ ซึ่งเกิดจากความสะดวกสบาย ความสนุก และการได้อยู่กับสิ่งที่น่ารักน่าพอใจ ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่ง จะนึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง และการได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้น ซึ่งหมายถึงการที่พวกเขาได้มี ‘ความหมาย’ บางอย่างในนั้น