ชีวิตดีๆ ออกแบบกันได้

เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกชีวิตที่ดีได้

สรุปหนังสือ :
คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking
DESIGNING YOUR LIFE

การออกแบบชีวิตมีลักษณะเหมือนกับการออกแบบสิ่งที่เป็น ‘นวัตกรรม’ คือเราสามารถระบุ (define) ได้ว่าปัญหาคืออะไร แต่เราจะยังไม่มีภาพสุดท้ายว่า อะไรคือคำตอบที่ใช่ที่สุดสำหรับเรา เราต้องสร้างแบบจำลอง (prototype) แล้วปรับไปเรื่อยๆ ทีละนิด จนออกมาเป็นชีวิตในแบบที่เราต้องการ เป็นการออกแบบที่อาศัยหลักการของ ‘Design Thinking’

นวัตกรรม ..การคิดเชิงออกแบบ

กระบวนการง่ายๆ ที่เรียกว่า Design Thinking

สรุปหนังสือ :
คู่มือการคิดเชิงออกแบบ
The Design Thinking Playbook

นวัตกรรม มีความสำคัญในแง่ของ ความสามารถที่จะช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้ดียิ่งขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้ และผลักดันให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง นวัตกรรม ที่ดี มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จหลายๆ อย่าง ถูกสร้างผ่านกระบวนการง่ายๆ ที่เรียกว่า Design Thinking