ทำงานร่วมกัน ให้สำเร็จ

ทำงานร่วมกัน ให้สำเร็จ
ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่
เเชร์ (Share)

ทำงานร่วมกัน ให้สำเร็จ

ในการที่จะ.. ทำงานร่วมกันให้สำเร็จ ได้นั้น ต้องมีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือไปจากการคิด และการทำงานในส่วนของเราเองแล้ว เรายังต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมองเห็นทุกความแตกต่าง ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อจะร่วมกันหาทางเลือกที่ใช่ที่สุด และดีกว่าสิ่งที่แต่ละคนเคยคิด หรือทำมาก่อนหน้านี้แล้ว

ความขัดแย้ง ความไม่เห็นด้วย และการมองต่างมุม มักเกิดขึ้นเสมอ ในเวลาที่เราต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น แนวคิดเรื่อง ทางเลือกที่ 3 (The 3rd Alternative) จึงเกิดขึ้น เพื่อที่จะผสานความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์  และทำให้เกิดประโยชน์อย่างทวีคูณ ที่มากไปกว่าการรวมตัวกันของแต่ละความแตกต่าง เป็นหนึ่งบวกหนึ่งที่ได้มากกว่าสองเสมอ ซึ่งเปรียบได้กับการบินแบบรวมตัวกันของนกเป็นรูปตัววี ที่จะทำให้พวกมันบินได้ไกลขึ้นกว่าการบินเพียงลำพัง

  • ทางเลือกแรก: เราถูก เขาหรือคนอื่นๆ ผิด
  • ทางเลือกที่ 2: เราผิด เขาหรือคนอื่นๆ ถูก
  • ทางเลือกที่ 3: ทางเลือกอื่นที่ดีกว่าของเรา ของเขา หรือของคนอื่นๆ

ประเด็นสำคัญคือ ทางเลือกที่ 3 ไม่ใช่การประนีประนอม แต่เป็นการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เเละร่วมมือกันทำให้สำเร็จ โดยก้าวข้ามและอยู่เหนือความขัดแย้ง

ร่วมกันทำงานให้สำเร็จด้วย ‘ทางเลือกที่ 3’ ผ่าน 4 ขั้นตอน

ทำงานร่วมกัน ให้สำเร็จ
4 ขั้นตอนสู่ทางเลือกที่ 3

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งคำถาม

“เราตั้งใจที่จะหารือกัน เพื่อพบวิธีการ แนวทาง และการแก้ปัญหาที่ดีกว่าสิ่งที่แต่ละคนได้คิดมาก่อนหน้านี้ ใช่ไหมครับ/คะ..?”

หากคำตอบคือใช่ การพูดโน้มน้าว หรือการใช้การเจรจาต่อรอง ก็จะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เพราะทุกฝ่ายจะมองหาสิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่แต่ละคนได้คิดมาก่อนหน้านี้แล้ว

การตั้งคำถาม เเละตอบคำถามนี้อย่างจริงใจ จะทำให้แต่ละคน ทบทวนความคิดของตัวเองอีกครั้ง และไม่มองตัวเองว่าเป็นศูนย์กลางของปัญญา และความคิดที่ถูกต้องต่อไป ในขณะเดียวกันต้องเข้าใจว่า หลายๆ คนสามารถคิดเห็นแตกต่างกัน และทุกคนต่างอาจก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: สร้างบรรทัดฐานของความสำเร็จ

คำว่าบรรทัดฐาน (criterion) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก แปลว่า “เครื่องมือในการร่วมมือกัน ด้วยหลักการหรือมาตรฐานที่ได้ตกลงกันไว้”

ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์ที่เป็นบรรทัดฐาน เพื่อให้ได้ไอเดียที่หลากหลาย และผลลัพธ์ที่ ‘ทุกคน’ ต้องการ เขียนออกมาเป็นข้อๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถดูร่วมกันได้อย่างชัดเจน

ตรวจสอบดูว่า เป็นไอเดียและผลลัพธ์ที่ ‘ทุกคน’ ได้รับชัยชนะเเละความสำเร็จ

คอยเตือนตัวเอง และทุกฝ่ายให้มองข้ามผ่านความต้องการที่ยึดติดของแต่ละคน เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในการทำงานร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 3: หาทางเลือกที่ 3 ร่วมกัน

เริ่มค้นหา วิธีการ แนวทาง หรือการแก้ปัญหา หลายๆแบบเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อจะไปให้ถึงบรรทัดฐานของความสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัย การสร้างสรรค์ร่วมกัน การนำเอาความคิดของแต่ละคนมาหลอมรวม การนำเอาสิ่งเก่าๆ มารวมกันด้วยวิธีการใหม่ๆ เอาความคิดแต่ละอันมาตีลังกา และระดมสมองกันอย่างไร้กรอบ แต่ให้ยับยั้งการตัดสินใจไว้ก่อน

ในบางครั้ง ทางเลือกที่ 3 เกิดจากการเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆ จากความคิดเห็นที่ตรงข้ามกันเข้าด้วยกัน เป็นการพัฒนาไอเดียจากข้อโต้แย้งของแต่ละฝ่าย แล้วนำมาต่อยอดเป็นแนวทางใหม่

ขั้นตอนที่ 4: บรรลุข้อสรุป

ข้อสรุป หรือทางเลือกที่ 3 คือสิ่งที่ตรงกับบรรทัดฐานแห่งความสำเร็จที่เรากำหนดร่วมกันไว้

ทางเลือกที่ 3 จะตอบโจทย์ในสิ่งที่สมควรกระทำ ครอบคลุมผลลัพธ์ที่ทุกคนต้องการ

ส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้ได้ว่า ทางเลือกที่ 3 เกิดขึ้นแล้ว โดยสัมผัสจากความตื่นเต้นที่ปรากฏขึ้นในห้อง รวมไปถึงความโกรธเคือง การต่อต้าน และการระวังท่าที ที่ได้อันตรธานหายไป แต่ละคนจะรู้สึกถึงแรงบันดาลใจที่ก่อตัวขึ้น และเลิกใส่ใจเกี่ยวกับ การทะเลาะเบาะแว้งในข้อสรุปเดิมๆ เพราะได้ทางเลือกที่ ‘ดีกว่าสำหรับทุกฝ่าย’ ซึ่งจะช่วยให้ทุกคน ทำงานร่วมกัน ให้สำเร็จ ได้อย่างมีความสุข

“เราเป็นหยดน้ำเพียงหนึ่งหยดเมื่ออยู่คนเดียว แต่จะเป็นมหาสมุทรถ้าเรารวมตัวกัน”

“Individually, we are one drop. Together, we are an ocean” (Ryunosuke Satoro)

โดยสรุปแล้ว กรอบความคิดเรื่อง ‘ทางเลือกที่ 3’ จะช่วยทำให้เกิดทางเลือกใหม่ๆ โดยอาศัยหลักของ ‘synergy’ ซึ่งเป็นการผนึกพลังความคิด การยอมรับในความแตกต่าง และการประสานความเข้าใจของทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ วิธีการ แนวทาง หรือการแก้ปัญหาที่ดีกว่าสิ่งที่แต่ละคนได้เคยคิด หรือทำมาก่อนหน้านี้

ทางเลือกที่ 3 เป็นมากกว่าการประนีประนอม เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพกว่าทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ที่เคยใช้กันมา เพราะเป็นทางเลือกที่ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกัน เเละนำไปสู่ผลสำเร็จของการทำงานร่วมกัน

.

.

เนื้อหาเพิ่มเติมและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

.

ร้านหนังสือ [BOOKSHOPS]

.

.

กดปุ่มเพื่อติดตาม

(Click to follow)


เเชร์ (Share)

<Reference list is on ABOUT US page>